Fizibilite Analizi

Efes Enerji, üstlendiği projelerin tamamını fizibilite analizi ile yürütmektedir. Fizibilite analizi, uygulanabilirlik araştırması olarak da adlandırılabilir. Efes Enerji, herhangi bir projeyi üstlendiği zaman direkt olarak araştırmalara başlamakta ve bu araştırma sürecinin tamamını müşterileri ile paylaşarak işleyişini sürdürmektedir. Bu sayede müşterilerimiz, almak istediği hizmetlerin uygulanabilirlik anlamındaki tüm detayları yakından takip edebilmektedir.

Uygulanabilirlik analizleri sayesinde pek çok farklı bilgiye erişim sağlanabilmektedir. Fizibilite tespitleri yapılırken dikkat edilen ve göz önünde bulundurulan unsurlar aşağıdaki listede belirtilmektedir.

 • Projenin uygulanacağı alanın tespit edilmesi,
 • Sahaya uygun santralin tasarlanması,
 • Projenin detaylı şekilde planlanması,
 • Enerji üretim modelinin nasıl olacağına karar verilmesi,
 • Proje taslağından sonra finansal giderlerin ne düzeyde olacağının belirlenmesi,
 • Proje sahası için kira kontratının hazırlanması ve onaylanması,
 • Şebeke bağlantı hususunda gerekli anlaşmaların sağlanması
 • ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) raporunun hazırlanması ve düzenlenmesi
 • Projenin yapılabilmesi için gerekli izinlerin alınması
 • Proje lisanslarının alınması

Bu adımların tamamlanmasının ardından proje için gerekli her adım sağlanmaktadır. Eğer bu adımların bir tanesi bile yapılmazsa, projede bir aksaklık yaşanma olasılığı artacaktır. Bu nedenle Efes Enerji firmamız hiçbir adımı atlamadan işleyişini sürdürmekte ve bu sayede %100 müşteri memnuniyeti sağlamaktadır.

Fizibilite Çalışmalarında Saha Seçimi Nasıl Yapılır?

Enerji alanında yapılacak projelerde öncelikli olarak saha seçimi yapılmaktadır. Zira saha seçimi, tüm projenin şekillenmesine yardımcı olan unsurlardan bir tanesidir. Mühendisler, sahaya uygun şekilde santral ve diğer unsurları planladığı için saha seçiminin önemi oldukça yüksektir. Herhangi bir saha çalışması yapılmadan önce, sahanın uygun olduğundan emin olmak için de bazı analizler yapılmaktadır. Bunlar aşağıdaki listede sıralanmaktadır.

 • İlk olarak sahanın finansal etkisi düşünülmektedir.
 • Sahanın bulunduğu yerdeki iklim de oldukça önemli bir unsurdur. İklim şartlarının uygun olmadığı bir sahada çalışma yapmak ve verim almak neredeyse imkansız olacaktır.
 • Mevcut alandaki arazi kullanım şartları göz önünde bulundurularak planlamalar yapılmaktadır.
 • Ayrıca topoğrafik, jeoteknik gibi farklı analizler yapılmakta ve fizibilitenin uygunluğu tespit edilmektedir.
 • Sahanın şebeke bağlantısı için uygun olup olmadığı tespit edilir.
 • Proje için seçilen sahanın ne kadar güneş aldığına dair gerekli tespitler yapılır.

Bu adımların tamamlanması ile birlikte Efes Enerji bünyesine çalışan ekibimiz, projeye başlamaktadır. Bu sayede projeye başlandıktan sonra herhangi bir sorun yaşanmamakla birlikte, kısa bir süre içerisinde projenin sonlandırılarak teslim edilmesi sağlanmaktadır.

Fizibilite Analizi Ne İçin Önemli?

Efes Enerji, Türkiye’de en detaylı fizibilite analizini yapan enerji öncüleri arasında yer almaktadır. Hazırladığımız projelerin her biri, uygunluk analizlerinden geçerek sorunsuz şekilde tamamlanabilmektedir. Fizibilite analizinin önemi ise oldukça büyüktür. Efes Enerji, bünyesinde faaliyet gösteren iş ortakları ve mühendisler ile birlikte geniş çaplı araştırmalar sonucunda projelere başlamaktadır. Bu detaylı araştırmalar sayesinde de herhangi bir sorun yaşanma oranı sıfıra indirilmiş olur.

Fizibilite analizinde müşterilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilmekte ve ilk olarak belirtilen sahanın uygun olup olmadığı tespit edilmektedir. Bu tespitler sayesinde de hiçbir proje yarım bırakılmamakta ve olası sorunların meydana gelmesi engellenebilmektedir. Firmamızın yürütmekte olduğu fizibilite çalışması ve saha seçimi uygulamalarının özeti aşağıdaki başlıklarda sıralanmaktadır. Siz de bu unsurları inceleyerek bizleri arayabilir ve daha sonra projeniz ile ilgili ekibimizle görüşmeler yaparak Efes Enerji firmamızdan hizmet alabilirsiniz.

Fizibilite Çalışması

 • Detaylı saha planının oluşturulması
 • Güneş kaynağının hesaplanması ve çevresel etkiler
 • Teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi
 • Şebeke bağlantısı
 • Enerji üretim tahmini / finansal analiz

Saha Seçimi

 • Yerel iklim koşulları, güneş kaynağı
 • Mevcut alan, arazi kullanımı
 • Topoğrafik, jeoteknik analiz
 • Şebeke bağlantısına uygunluk
 • Finansal teşvikler